Bengt

Träning på medeldistansbanor tisdag kl. 18.30 i Kuckos by. Det finns även en litet lättare bana för de som kan orientera (nivå 12 -13 år). Terrängen är fortfarande lika fin som förr!

Mikael

6 x ca. 1 km slingor. Även kort bana för 10-14-åringar som klarar vanlig bana med stigar, hyggeskanter och lite kompass... OBS! vägen avstängd sista km så kan vara trångt med parkering. Samåk gärna så mycket som möjligt... Uppvärmnig 1,5 km före slingstarten... Uppvärmning börjar 18.00...

Tuomo anmälde sig in

2 löpare

Läs resten av nyheterna

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner:

Stefan Strandberg, stefanjanstrandberg(at)gmail.com
Peter Sundelin, peter.sundelin(at)outlook.com
Otto Sund, otson_91(at)hotmail.com

 

Kom ihåg lista:

Nimenhuuto ersätter inte andra anmälningssystem 

- Till tävlingar måste du anmäla dig via IRMA

- På skärmträffen måste du anmäla dig på plats  

Till träningar, ANMÄL via Nimenhuuto, gärna så tidigt som möjligt eftersom det underlättar bl.a. för arrangören och kartutskrivandet.

++ Med Nimenhuuto
- Se vem och hur många som är anmälda till ett evenemang
- Se tidpunkt och exakt plats var evenemanget ordnas
- Fråga om ex. samkörning till ett evenemang av "IN" anmälda klubbkompisar