Bengt

Träning på medeldistansbanor tisdag kl. 18.30 i Kuckos by. Det finns även en litet lättare bana för de som kan orientera (nivå 12 -13 år). Terrängen är fortfarande lika fin som förr!

Mikael

6 x ca. 1 km slingor. Även kort bana för 10-14-åringar som klarar vanlig bana med stigar, hyggeskanter och lite kompass... OBS! vägen avstängd sista km så kan vara trångt med parkering. Samåk gärna så mycket som möjligt... Uppvärmnig 1,5 km före slingstarten... Uppvärmning börjar 18.00...

Tuomo anmälde sig in

2 löpare

Christian anmälde sig in

Monica E anmäler sig

Peter anmälde sig in

Intresserad av att delta på lördag, eventuellt också fredag

Thomas anmälde sig in

Eva, Celine och Marius kommer